Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία του καουτσούκ διαρκώς εξελίσσεται, ώστε να ικανοποιεί τις διαφορετικές απαιτήσεις των αγορών όπως είναι ο εκσυχρονισμός, το χαμηλό κόστος και η βέλτιστη εκτύπωση του καουτσούκ. Προσφέρουμε δύο καινοτόμα σχέδια καουτσούκ το PERFECT DOT UV και TP, τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία «Dual-Air-Tecnology” καθώς επίσης και το νέο ULTRA DOT ECO, η οποία προσφέρει μία εντυπωσιακή αναλογία τιμής και απόδοσης. Επίσης το PERFECT DOT DURO επιτυγχάνει στην εκτύπωση θερμότητα που λόγου της καινοτόμου τεχνολογίας «Dure Elastic Technology” επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα εκτύπωσης, με εξαιρετική αντοχή και μεγάλες καθαριστικές ιδιότητες. Επίσης οι νέες τεχνολογίες περιλαμβάνουν το ειδικό UV καουτσούκ PERFECT DOT UV-F για εκτύπωση αλουμινίου, πλαστικού, μετάλλου, καθώς και την νέα τεχνική LED UV LE-UV και το τέλειο PERFECT DOT STRIP για την καλύτερη μεταφορά του βερνικιού. Ιδανικά για εκτυπωτικές μηχανές όπως: Heidelberg, Man κτλ...

 

Application range for PERFECT DOT® printing blankets

 

    Sheet fed   Heatset
1,95 mm 1,7 mm 1,7 mm
Product: MX MR QR DL UV-F UV TP ECO STRIP 3-MR DURO
Application:    
Premium ja ja ja               ja
High       ja** ja** ja**       ja  
Medium             ja   ja    
Standard               ja      
Packaging ja ja   ja**     ja        
Dual Purpose (conv./UV)     ja                
UV (Carton/Paper)           ja**          
UV (Plastics/Foil/Metal)         ja**            
LE-UV/LED-UV         ja** ja**          
Metal Decoration         ja**     ja      
Stripping/Spot Lack                 ja    
Money/Security Printing                   ja  
Quick Release     ja                
Waterless     ja                
Continous Form                     ja
Label Printing         ja**           ja
Heatset     ja               ja
  ** ISEGA certified

ΚΑΟΥΤΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ IMC

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ HEIDELBERG MAN

 

EUROGRAPHEUROGRAPH A.E. Διεύθυνση: Θρασυμάχου 6, Αθήνα - Τ.Κ. 10442, Τηλέφωνο: 210 5157597- Fax: 210 5157598